Thursday, 10 November 2011

Dasar-Dasar Kerajaan

Klik di sini untuk download file
\DASAR-DASAR KERAJAAN

PKPA Versi 2

Klik di sini untuk download file
Pekeliling Kemajuan ran Awam (Pkpa)_versi II

PKPA

Klik di sini untuk download file

PKPA

Nilai dan Etika 2

Klik di sini untuk download file

3.NilaiEtikaGabunganNegeri1

Nilai dan Etka

Sila klik di sini untuk download file
2.0 NILAI & ETIKA

Jadual Waktu KISSM

Jadual KISSM

Jadual Kissm

Jawatankuasa KISSM 2011

Jawatankuasa KISSM

Jawatankuasa KISSM

Perintah Am Bab G

3 Pa Multimedia Bab G

Sila Klik di sini untuk download file

Perintah Am Bab F

3 Pa Multimedia Bab F

Klik di sini untuk download file

Perintah Am Bab E

Perintah Am Bab E

3 Pa Multimedia Bab E

Klik di sini untuk download file

Perintah Am Bab D

3 Pa Multimedia Bab D

Klik di sini untuk download file

Perintah Am Bab C

Perintah Am Bab C

3 Pa Multimedia Bab C
Klik di sini untuk download file

Perintah Am Bab B

Perintah Am Bab B

3 Pa Multimedia Bab B

Sila klik di sini untuk download file

Jadual Peperiksaan

Jadual Waktu Ujian Akhir Kursus
Kursus Induksi8 Sistem Saraan Malaysia Kohot November 2011

Tarikh: 23 November 2011 (Rabu)

Ujian Kursus Sistem Saraan Malaysia - Kertas 1
Masa: 9.00 pagi-9.40 pagi
Tempat: Dewan Seri Budiman

Ujian Kursus Sistem Saraan Malaysia- Kertas 2
Masa : 10.00 pagi hingga 12.30 tgh
Tempat; Dewan Seri Budiman

Pengawas Peperiksaan
  1. Cik Rohana binti Jantan (Ketua)
  2. Hj. Muhammad Amin bin Simon
  3. Pn. Norazmah binti Mohd Said
  4. Pn. Norhida binti Ibrahim
  5. En. Mohd Daud bin Abu Yamin
  6. En. Mohd Shukur bintaiken
  7. En. Abdul Shukur bin Elias

Perintah Am Bab B

Perintah Am Bab B

Keselamatan dan Perundangan Sekolah

Keselamatan Dan Perundangan Sekolah

Klik di sini untuk download file pdf

Keselamatan dan Perundangan

Keselamatan dan Perundangan Sekolah

Perundangan Persekolahan


Klik di sini untuk download file pdf

Friday, 4 November 2011

Arahan dan Keselamatan

Soalan Esei

2-Arahan an Dan Keselamatan

Soalan KISSM

Soalan KISSM (Esei)


1-Sistem Pentadbiran Negara

Klik di sini untuk download file pdf